Die Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung

S němčinou už od první třídy. Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský nebo nyní nově DOMŠKOLU. Připravuje žáky pro studium na víceletých gymnáziích. Podívejte se na ukázky z výuky a z nultého ročníku: video z výuky a 0. ročníku.

Wir erkennen demokratische Werte

Podívejte se na školní newsletter a na ukázky z výuky a z nultého ročníku:
 video z výuky a video z 0. ročníku.

Wir respektieren uns gegenseitig

Schauen Sie sich unser Newsletter und unsere Videos aus dem Unterricht an: 
 Unser Unterricht a Vorschulklasse.

Wir lernen gegenseitiges Verständnis

Schauen Sie sich unser Newsletter und unsere Videos aus dem Unterricht an: 
 Unser Unterricht a Vorschulklasse.

Die Schule macht Spaß

Schauen Sie sich unser Newsletter und unsere Videos aus dem Unterricht an:
 Unser Unterricht und Vorschulklasse.

Wir sind zueinander tolerant

Schauen Sie sich unser Newsletter und unsere Videos aus dem Unterricht an:
 Unser Unterricht und Vorschulklasse.

NEU
DOMŠKOLA (Zuhause-Schule)

Informationen für Kinder
und Schulbibliothek

Kalender

Amtliche infos

Bakaláři

Schulkantine

Fotos

AG’s

Erasmus

Články

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Novinky

Keine Ergebnisse gefunden

Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.

Unsere Partnerschulen:

Logo-Berlin_Tisk.jpg

 

friedrich-schiller-gymnasium-pirna.png

Logo_Europahaus der Musik.gif

 

Projekte:

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  “Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze” je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

 
Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 “Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna” je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.