Nástěnka pro žáky
21.8.2017 | Výtvarné kroužky pro děti v DOXu

Více informací ZDE.

28.6.2017 | Ocenění - Scio testy

Nela Anna Malcová a Eduard Wotke získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování pro 5. třídu, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2016/2017. 

12.12.2016 | Beseda s youtuberem - 5AB

Beseda bude v atriu, začíná kolem 8.45, trva 60 min a je pro obě páté třídy. Výuka je součástí výuky ICT. Výuka po besedě poběží normálně.

5B to má jako hodinu ICT též, tudíž ve čtvrtek hodinu již nemá.

Podpora inkluzivního vzdělávání

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003045 „Podpora inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ německo-českého porozumění v Praze“ je financován z Evropské unie. Cílem projektu je rozvoj v oblasti osobnostně profesního rozvoje pedagogů a společného vzdělávání dětí a žáků Základní školy německo-českého porozumění.

 

Poslední články

Zvolte kategorii: