Česko-německý školní klub

Dobrý den, vážení rodiče,

již jsme Vás informovali o možnosti přihlášení Vašich dětí do dětského klubu. Jedná se o klub dotovaný z financí Evropského sociálního fondu s kapacitou 30 přihlášených dětí, proto bych Vás požádala, v případě, že Vaše dítě do klubu hlásíte, o vyplnění následujících formulářů:

Požadované dokumenty Vám zasílám v elektronické podobě s předvyplněnými údaji naší školy.
Přihlášky doneste, prosím, do ZŠ přímo paní Švertšalové, u které se rovněž budete do klubu přihlašovat.

V případě dotazů týkajících se těchto formulářů, kontaktujte, prosím, paní Koubovovu Věru na mailu koubova.v@gtmskola.cz
V případě dotazů týkajících se náplně klubu či dalších organizačních dotazů, kontaktujte, prosím, paní Švertšalovou na mailu svertsalova@gtmskola.cz.

Děkuji za spolupráci, věřím, že Vám klub usnadní zorganizovaní péče o Vaše děti a dětem nabídne vhodné volnočasové aktivity a smysluplné trávení času.

Zuzana Svobodová

 

Guten Tag, sehr geehrte Eltern,

wir informierten Sie bereits über die Möglichkeit Ihr Kind im Kinderklub anzumelden. Der Klub wird von dem Europäischen Sozialfond subventioniert und es können sich maximal 30 Kinder anmelden. Ich bitte Sie daher, falls Sie Ihr Kind anmelden wollen, folgende Formulare auszufüllen:

Ich schicke Ihnen die benötigten Formulare elektronisch zu – die Angaben der Schule sind bereits ausgefüllt.
Bitte überreichen Sie die Anmeldungen direkt Frau Švertšalová in der Grundschule, die für die Anmeldung zuständig ist.
Sollten Sie weitere Informationen zwecks Anmeldung und der benötigten Formulare brauchen, wenden Sie sich bitte per Email an Frau Věra Koubová koubova.v@gtmskola.cz
Sollten Sie weitere Informationen zur Organisation und Inhalt des Kindeklubs brauchen, wenden Sie sich bitte per Email an Frau Švertšalová svertsalova@gtmskola.cz 

Ich danke Ihnen für Ihre Zusammenarbeit und hoffe, dass Sie der Kinderklub bei Ihrer Kinderbetreuung unterstützt und den Kindern weitere sinnvoll verbrachte Zeit ermöglicht.

Zuzana Svobodová