Bazar zimního oblečení a sportovního vybavení

ZŠNČP pořádá bazar dětského zimního oblečení a sportovního vybavení. Věci k prodeji můžete nosit od 12.1. na infocentrum.
Prodej bude probíhat ve venkovní učebně:

  • 18.1. od 8.00 – 9.30 a od 13.00 – 15.00
  • 19.1. od 8.00 – 9.30