Projekt „Als Oma klein war“

Logo_Erasmus.jpg

17. září jsme se 4. třídou měli úvod do česko-německého projektu „Als Oma klein war“. Tento projekt je součástí dvouletého mezinárodního projektu Erasmus+, na který naše škola získala finanční grant od Evropské unie na období 2014–2016.

V této části projektu budeme po tři měsíce spolupracovat s pěti seniory z Domova seniorů Ďáblice. Na úvod jsme si povídali o tom, jaké to je být starý, jak se ke starým lidem chováme a jak prožít život tak, abychom měli spokojené stáří. Třída se rozdělila do pěti skupinek, každá vytvořila plakát s fotkou a zájmy všech dětí. Ten pošleme babičkám a dědečkům, aby si vybrali, s jakou skupinkou chtějí dále spolupracovat.

10. října jsme se vypravili do domova seniorů, abychom si s babičkama a dědečkama popovídali o jejich dětství. Bohužel nám jedna babička onemocněla, tak jsme se museli operativně rozdělit do čtyř skupinek. Pak jsme si dvě hodiny povídali a vše si zapisovali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které budeme ve škole dále zpracovávat. Do domova seniorů se vrátíme zase 24. října, abychom společně vytvořili koláž na téma „Život mojí babičky“.

15. října jsme se opět sešli ve škole, abychom si převyprávěli, co všechno jsme se o životě babiček a dědečků dozvěděli. Ukázali jsme si, jaké koláže budeme na příštím setkání v domově seniorů vyrábět a jaké staré obrázky a fotografie z internetu si máme vytisknout.

Z domova jsme si přinesli vytištěné staré fotografie a obrázky a 24. října jsme se opět vypravili do domova seniorů, kde jsme společně s babičkami a dědečky vyráběli koláž z jejich života. Na plakát jsme obtiskli naše dlaně, vyprávěli si, proč jsme který obrázek vybrali a hledali k němu popisky. Podívejte se, jak se nám práce povedla! Ve škole jsme koláže dodělávali, připojovali české a německé popisky.

Již máme napsané také německé texty (viz. fotogalerie) a od 18. listopadu nacvičujeme česky i německy vyprávění o životě babiček a dědečků. Zároveň se chystáme na závěrečné setkání s nimi. Připravujeme prezentace, koláže, občerstvení a nacvičujeme staré oblíbené písničky, které jim zazpíváme. Na poslední společné setkání 28. listopadu u nás ve škole se už moc těšíme.

Na pátek 28. listopadu jsme u nás ve škole připravili příjemnou kavárničku, napekli koláče, paní učitelka vařila čaj a my děti jsme našim babičkám a dědečkům prezentovaly to, co jsme se z jejich vyprávění dověděly. Setkání bylo moc milé a jsme rádi, že se do domova seniorů ještě letos podíváme a naše babičky a dědečky uvidíme.


Projekt Als Oma klein war {„component“:“album“,“open“:false,“userData“:{„id“:“3″,“items_per_page“:10}}

Fotovideo z celého projektu

Video ze závěrečného setkání ve školní kavárničce