Sociální projekty

Děti naší školy vedeme k sociálnímu cítění a učíme je pomáhat slabším a potřebným. V každém ročníku se věnujeme jednomu sociálnímu projektu.

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové - 1.AB + 2.AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB

Spolupráce s Nadací Terezy Maxové - 3.AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB

Reminiscenční projekty s domovy pro seniory - 4.AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB

Spolupráce s Ratolestí a Nadací Pečovatel - 5.AB

Adventní dílny - 1.AB + 2AB