Třída 3.A

3A.JPG

Třídní učitelka:
Prom. ped. Anna Vlášková / vlaskova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Drahomíra Křížková / krizkova@gtmskola.cz

Učitelky němčiny:
Mgr. Jitka Boučková / bouckova@gtmskola.cz
Mgr. Lenka Hájková / hajkova@gtmskola.cz
Dr. Beatrix Dürrschmidt / durrschmidt@gtmskola.cz

Naše práce a akce ve školním roce 2016/2017