Třída 2.B

2B.JPG

Třídní učitelka:
Mgr. Andrea Foltýnová / foltynova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Jiřina Čehovská / cehovska@gtmskola.cz

Učitelky němčiny:
Mgr. Hana Nápravníková / napravnikova@gtmskola.cz
Mgr. Lenka Hájková / hajkova@gtmskola.cz
Dr. Beatrix Dürrschmidt / durrschmidt@gtmskola.cz

Naše práce a akce ve školním roce 2016/2017