Žáci z 5. třídy skupinky paní Šikové nacvičili v angličtině příběh We're Going on the Bear Hunt od Michaela Rosena. Představení se jim opravdu povedlo :-)

Bear Hunt - 5. třída