Odborná poradna pro žáky a rodiče

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.


Poradenskými pracovníky školy jsou a nabízí konzultace po předchozí dohodě:

Další odborná pracoviště

 1. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
  Glowatského 6/555, 181 00 Praha 8
  Tel.: 286 882 368, 286 585 191
 2. Pražská pedagogicko-psychologická poradna
  Ohradní 20, 140 00 Praha 4 - Michle
  Tel: 241 480 250
  www.pppp.cz
  Informace pro rodiče žáků ZŠNČP

 3. Logopedická péče
  LOGOS, klinická logopedie
  Mgr. Pavlína Froňková
  Tel.: 283 881 332, 737 118 443
  fronkova@logopedie-praha.cz
 4. Odborné vedení pedagogických pracovníků ZŠNČP
  Projekt Ispol – Výuka žáků se SVP
  Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1