Odborná poradna pro žáky a rodiče

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.
Poradenskými pracovníky školy jsou:

 • ředitelka školy
 • školní speciální pedagožka na ZŠ
 • výchovná poradkyně
 • metodička prevence
 • logopedická prevence

Další odborná pracoviště

 1. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8
  Glowatského 6/555, 181 00 Praha 8
  Tel.:
  286 882 368, 286 585 191
 2. Pražská pedagogicko-psychologická poradna
  Ohradní 20, 140 00 Praha 4 - Michle
  Tel: 241 480 250
  www.pppp.cz
  Informace pro rodiče žáků ZŠNČP
 3. Logopedická péče
  LOGOS, klinická logopedie
  Mgr. Pavlína Froňková
  Tel.: 283 881 332, 737 118 443
  fronkova@logopedie-praha.cz
 4. Výchovná poradkyně na ZŠNČP
  Mgr. Kateřina Fischerová
  fischerova@gtmskola.cz
 5. Odborné vedení pedagogických pracovníků ZŠNČP
  Projekt Ispol – Výuka žáků se SVP
  Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1