Dokument Ministerstva školství – MSMT-1999/2015

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména:
• počítačové hry,
• sociální sítě,
• internetové služby (různé formy chatu),
• virální videa,
• mobilní telefony,
• televize aj.
Více se dočtete ZDE.