Přihlašování dětí do školní jídelny – 1a + 1b + 0.ročník + noví žáci – jídelna ZŠ Burešova

30.8.2016 – 8.00 – 16.00
31.8. 2016 – 14.00 – 17.00

Kontakt na vedoucí jídelny: pí Astlová – 773 960 741
Více k přihlašování na: //zsncp.cz/pro-rodice/skolni-jidelna