Základní informace, školné 2019/20

 • Sdělení o výši školného ZŠ na školní rok 2019/20
 • Školné pro žáky první třídy ve školním roce 2019/2020 činí 44.000,- Kč včetně docházky do družiny.
  - Prosíme do 15.5.2019 platbu za 1. pololetí 22.000,- Kč.
  - Prosíme do 31.1.2020 platbu za 2. pololetí 22.000,- Kč.
 • Školné pro žáky druhé třídy ve školním roce 2019/2020 činí 41.000,- Kč včetně docházky do družiny.
  - Prosíme do 1.9.2019 platbu za 1. pololetí 20.500,- Kč.
  - Prosíme do 31.1.2020 platbu za 2. pololetí 20.500,- Kč.
 • Školné pro žáky třetí a čtvrté třídy ve školním roce 2019/20120 činí 36.000,- Kč, zvlášť se platí docházka do družiny 4.000,- Kč
  - Prosíme do 30.9.2019 platbu za 1. pololetí 18.000,- Kč.
  - Prosíme do 31.1.2020 platbu za 2. pololetí 18.000,- Kč.
 • Školné pro žáky páté třídy ve školním roce 2019/20120 činí 35.000,- Kč, zvlášť se platí docházka do družiny 4.000,- Kč
  - Prosíme do 30.9.2019 platbu za 1. pololetí 17.500,- Kč.
  - Prosíme do 31.1.2020 platbu za 2. pololetí 17.500,- Kč.

 

 • Školné se platí na školní účet: 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha nebo 181744542/0300 u ČSOB. Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol Vám na požádání sdělí paní Věra Koubová: koubova.v@gtmskola.cz
 • Platba za školní družinu činí 4.000,- Kč (pouze pro 3., 4. a 5. třídy)a platí se též na školní účet 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha nebo 181744542/0300 u ČSOB. Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte. Variabilní symbol Vám na požádání sdělí paní Věra Koubová: koubova.v@gtmskola.cz
  - Prosíme platby družiny na celý školní rok k 15.9.2019.
  - První a druhá třída má docházku do družiny zdarma.
 • Ostatní platby – pobyty na horách, projekty, provozní režii za obědy, školní kroužky atd.  – plaťte, prosím, výhradně na TŘÍDNÍ účet. Děkujeme.