Nadace ČEZ poskytla naší ZŠNČP finanční prostředky ve výši Kč 180.000,- na podporu mimořádně nadaných žáků.

Logo_CEZ.png

Z těchto prostředků bude škola financovat podporu mimořádně nadaných žáků v ZŠNČP, které potřebují speciální péči vzhledem k celkově nevyrovnanému vývoji souvisejícímu s tímto nadáním.

Příspěvek bude konkrétně využit na asistenta pedagoga a na nákup vhodných doplňkových materiálů nutných pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, na konzultace se speciálním pedagogem, na vypracování individuálních vzdělávacích plánů a na vytvoření publikace o integraci mimořádně nadaných dětí s příklady dobré praxe, která bude veřejně přístupná na webových stránkách naší školy.