Zájmové kroužky na rok 2019/2020

1. Školní zájmové kroužky

Do ŠKOLNÍCH kroužků se přihlaste, prosíme, přímo na mailovou adresu paní učitelky uvedenou v popisu každého kroužku - viz níže v přehledu kroužků po jednotlivých dnech. Uveďte celé jméno dítěte, třídu, název kroužku a den a hodinu konání.

Odesláním mailové přihlášky své dítě na školní kroužek závazně přihlašujete. Paní učitelka Vám přihlášku mailem potvrdí. Po přihlášení je docházka do kroužku povinná, v případě nepřítomnosti je třeba žáka písemně omluvit do žákovské knížky. Přihlášky odešlete nejpozději do 13.9.2019 (přihlášku na AJ do 6.9.2019!!!). Pozdější přihlášky již nemůžeme akceptovat.

Kroužky začínají v týdnu od 30.9.2019 (kroužek AJ již od 9.9.2019). Ceny ŠKOLNÍCH kroužků jsou uvedeny za jedno pololetí a platí se převodem na TŘÍDNÍ účet. Děkujeme za spolupráci a dodržení termínů.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

2. Externí zájmové kroužky

Na externí kroužky se přihlašujete na mail uvedený u popisu externího kroužku a rovněž ho platíte přímo pořadateli, ne ZŠNČP. 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek