Třída 3.B

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Kratochvílová / kratochvilova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Adéla Zemanová / zemanova@gtmskola.cz
Kateřina Tůmová / tumova@gtmskola.cz 

Učitelky němčiny:
ROT - Mgr. Jitka Boučková / bouckova@gtmskola.cz
GRÜN - PhDr. Šárka Daňková / dankova@gtmskola.cz
BLAU - Jan Mikulčík M.A. / mikulcik@gtmskola.cz

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole):
ROT
GRÜN
BLAU

Naše práce a akce ve školním roce 2019/2020