Třída 3.A

Třídní učitelka:
Prom. ped. Anna Vlášková vlaskova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Irena Honzáková / honzakova@gtmskola

Učitelky němčiny:
ROT - Mgr. Lenka Svobodová / svobodoval@gtmskola.cz 
GRÜN - Mgr. Lenka Hájková / hajkova@gtmskola.cz 
BLAU - Jan Mikulčík M.A. / mikulcik@gtmskola.cz

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole):
ROT
GRÜN
BLAU

Naše práce a akce ve školním roce 2019/2020