Třída 2.A

Třídní učitelka:
Mgr. Katka Fischerová / fischerova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Klára Švertšalovásvertsalova@gtmskola.cz

Učitelky němčiny:
ROT - Mgr. Jitka Boučková / bouckova@gtmskola.cz 
GRÜN - PhDr. Šárka Daňková / dankova@gtmskola.cz 
BLAU - Mgr. Natalie Matyas / matyas@gtmskola.cz

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole):
ROT
GRÜN
BLAU

Naše práce a akce ve školním roce 2019/2020