Nástěnka pro žáky
24. 6. 2020 | Erasmus e-Book "Hase Felix in Tschechien"
Die Klassen 5.AB haben ein e-Book "Hase Felix in Tschechien" für das Erasmus-Projekt geschrieben. Das Buch kannst du dir HIER ansehen.
19. 6. 2020 | Online angličtina pro žáky ZŠ
Tandem - specialista na výuku němčiny a angličtiny - nabízí online angličtinu pro žáky ZŠ. Bližší informace ZDE.
18. 6. 2020 | Noví vyučující

Milé holčičky a kluci,

od září se budete ve škole setkávat s novými vyučujícími:
třídní učitelka 4a - Lucka Pernicová
družina 1b - Míša Pospíšilová
NJ + AJ Dorina Arndrt
Přejeme novým kolegyním prima žáčky a vítáme je u nás.

Podpora inkluzivního vzdělávání

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  "Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze" je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

 
Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 "Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna" je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.
 
 

Poslední články

Zvolte kategorii:

Dejte nám druhou šanci!

30. 3. 2020

Petice za zachování dvou termínů přijímacích zkoušek na SŠ a gymnázia