Nástěnka pro žáky
27.3.2020 | Venda a Fráňa - internetové vysílání pro děti

Internetové rádio Junior má pro děti školní vysílání "Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy a Fráni". Je určené pro děti z prvního stupně a je moc pěkné:
https://junior.rozhlas.cz/

23.3.2020 | Co je to Koronavirus?
10.12.2019 | Němčina s Mitzi a Maus
S kočkou Mitzi a myškou Maus jde učení němčiny samo. Animovaný kurz pro malé začátečníky na ČT ZDE.

Podpora inkluzivního vzdělávání

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  "Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze" je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

 
Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 "Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna" je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.
 
 

Poslední články

Zvolte kategorii:

Nic neumí, tak učí.

3.2.2020
Kategorie: Škola, Rodiče