Základní škola německo-českého porozumění

S němčinou už od první třídy. Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský nebo nyní nově DOMŠKOLU. Připravuje žáky pro studium na víceletých gymnáziích. Podívejte se na ukázky z výuky a z nultého ročníku: video z výuky a 0. ročníku.

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna
je fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty

Video k 30. výročí založení školy.

Video o naší škole

Den otevřených dveří 21.2.2023 + Program

NOVÉ
DOMŠKOLA + ONLINE ŠKOLA

Nástěnka pro žáky
a školní knihovna

Kalendář akcí

úřední deska

Bakaláři

jídelníček

Fotogalerie

Erasmus

Kroužky

Články

Dělat chyby je super!

Audio podcast o chybách od youtubera Kovyho moc hezky vystihuje práci s chybou ve škole i přístup rodičů k chybám.

Host na ČR 2: Jitka Neradová

Kolegyně Jitka Neradová z Gymnázia Thomase Manna poskytla rozhovor na ČR 2 ZDE. Hovořila o tom, proč se ve svých knihách věnuje významným ženským hrdinkám, které ovlivnily naši historii, proč dnes nemáme více žen třeba v politice - i když o tom stále mluvíme. A také o...

Novinky

Výpověď z nájmu – budova Chabařovická

19.5.2023   Výpověď z nájmu - budova ChabařovickáNaše škola sídlí od roku 2012 v budově, kterou si pronajímá od Městské části Praha 8. Škola dostala v červnu 2021 výpověď z nájmu. Výpovědní lhůta je podle platné smlouvy 5 let, v srpnu 2026 výpovědní lhůta skončí. "Od...

Zápis do přípravné třídy na rok 2023/2024

Zápis do přípravné třídy 2023/2024 Zápis dětí do přípravné třídy ZŠNČP se koná 26.4.2023, 14:00 – 16:00 hod. Náhradní termín 27.4.2023. Prvním krokem k zápisu je vyplnění elektronické žádosti, která je k dispozici na webu školy od 1.3. do 31.3.2023. Žádost se může...

Zápis do 1. ročníku na rok 2023/2024

Zápis do prvního ročníku 2023/2024 Zápis dětí do prvního ročníku ZŠNČP se koná 3.4.2023, 14:00 - 18:00 hod. Náhradní termín 4.4.2023. Prvním krokem k zápisu je vyplnění elektronické žádosti, která je k dispozici na webu školy od 1.3. do 31.3.2023. Žádost se může...

Den otevřených dveří 21.2.2023 – PROGRAM

Program dne otevřených dveří 21.2.2023 Od 8:30 mohou zájemci navštívit všechny třídy a nahlédnout do výuky 1. - 5. tříd včetně výuky němčiny: 1. hodina 8:30 - 9:15 2. hodina 9:30 - 10:15 3. hodina 10:20 - 11:05 V 11:00 hod bude v přízemí v hale školy prezentace...

Jídelna nevaří 13.1.

13.1. 2023 v pátek jsou prezidentské volby a ZŠ Burešova má řiditelské volno a nevaří. A pravděpodobně v pátek 27. 1. také (pokud bude druhé kolo voleb).

Vánoční reportáž LandesEcho

Vánoční reportáž LandesEcho Několik dní před Vánoci v naší škole natáčel novinář Manuel Rommel z časopisu LandesEcho vánoční reportáž. Páťáci zazpívali německou vánoční koledu a děti ze skupiny 5.B grün poskytli novináři interview. Reportáž můžete vidět zde:...

Partnerské školy:

Logo-Berlin_Tisk.jpg

 

friedrich-schiller-gymnasium-pirna.png

Logo_Europahaus der Musik.gif

 

Projekty:

Projekt č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022658 “Šablony III – Základní škola německo-českého porozumění” je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je personální podpora, využití ICT při výuce, realizace klubu pro žáky ZŠ a projektových dnů při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002086  “Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit a ověřit funkčnost příručky pro začleňování dětí s OMJ do Školy a vytvoření komunitního centra na Základní škole, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování školní úspěšnosti.

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  „Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze“ je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.