Základní škola německo-českého porozumění

S němčinou už od první třídy. Škola založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský nebo nyní nově DOMŠKOLU. Připravuje žáky pro studium na víceletých gymnáziích. Podívejte se na ukázky z výuky a z nultého ročníku: video z výuky a 0. ročníku.

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna
je fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty

Video k 30. výročí založení školy.

Video o naší škole

NOVÉ
DOMŠKOLA + ONLINE ŠKOLA

Nástěnka pro žáky
a školní knihovna

Kalendář akcí

úřední deska

Bakaláři

jídelníček

Fotogalerie

Erasmus

Kroužky

Články

Hospitace v Hamburku na Stadtteilschule Wilhelmsburg

Od 31.5. - 3.6. 2022 hospitovaly naše kolegyně Natalie Matyas a Dorina Arndt na Stadtteilschule Wilhelmsburg v Hamburku. Přijely nadšené a svoje poznatky prezentovaly svým kolegyním na poradě němčinářů 7. června. Jejich prezentaci můžete shléhnout ZDE.

Hudební workshop v ZŠ Cheb

V rámci projektu “Podpora vzdělávání dětí německé národnostní menšiny v nemenšinovém běžném školství” pořádala naše škola pro ZŠ v Chebu hudební workshopy pro prvňáčky, kteří se učí německy. Článek si můžete přečíst ZDE.

Novinky

Úřední dny na ZŠNČP o prázdninách

Úřední dny o prázdninách jsou v těchto termínech vždy od 8.00 - 13.00 hodin: 1.7.2022 4.7.2022 7.7.2022 13.7.2022 25.7.2022 1.8.2022 11.8.2022 15.8.2022 24.8.2022

Schulfest 23.6.2022

Zveme Vás srdečně na náš Schulfest, který se koná ve čtvrtek 23.6.2022 v Divadle pod Palmovkou. Třídy B hrají od 14.30 Třídy A hrají od 16.30 Lístky jsou k dostání ve škole za Kč 100.

Od 5/2022 jsme fakultní školou PFUK

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna se 9. května 2022 stala fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty.

Školička končí 24. a 26.5.2022

Ahoj holčičky a kluci. Ve školičce máme hotovo! Byli jste moc šikovní, zveme vás na závěrečnou školičku s malým překvapením 🙂 Poslední výuka se koná 24. a 26. května. Mějte se krásně. Hana Nápravníková

Partnerské školy:

Logo-Berlin_Tisk.jpg

 

friedrich-schiller-gymnasium-pirna.png

Logo_Europahaus der Musik.gif

 

Projekty:

Projekt č.  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022658 “Šablony III – Základní škola německo-českého porozumění” je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je personální podpora, využití ICT při výuce, realizace klubu pro žáky ZŠ a projektových dnů při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002086  “Začleňování žáků s OMJ do ZŠ česko-německého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvořit a ověřit funkčnost příručky pro začleňování dětí s OMJ do Školy a vytvoření komunitního centra na Základní škole, které bude podporovat integraci žáků s OMJ do běžného vzdělávacího proudu a zajišťovat jejich smysluplné trávení volného času a pomáhat jim v dosahování školní úspěšnosti.

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014289  „Personální podpora a realizace školního klubu a školní družiny na Základní škole německo-českého porozumění v Praze“ je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je získání personální podpory pro základní školu a školní družinu a dále podpora realizace školního klubu při ZŠ německo-českého porozumění.

Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.