Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v budově ZŠ Burešova 14, Praha 8.
Mapa

Objednávka obědů pro prvňáčky

Obědy můžete objednávat ve školní jídelně ZŠ Burešova v srpnu v těchto hodinách:
30.8.2018 - 8.00 - 16.00 hod
31.8.2018 - 8.00 - 12.00 hod
V tyto dny tu bude paní hospodářka Astlová přítomna pouze pro naši školu, dále už přijdou i rodiče dětí ze ZŠ Burešova.

Placení obědů

1. Číslo účtu
Číslo účtu Školní jídelny: 35-6728270297/0100
Variabilní symbol zůstává stejný u každého strávníka jako ve školním roce 2014/15, je nutné jej vždy zadávat.

2. Cena oběda
Strávníci se při stanovení ceny oběda zařazují do věkových skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku (školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku). Režijní náklady na cenu jednoho oběda činí 13,- Kč a jsou vyúčtovány koncem každého pololetí, viz předpis. Ceny oběda:
kategorie (7-10 let) - 1 oběd 29,- Kč - platba měsíčně - 580,- Kč
kategorie (11-14 let) - 1 oběd 30,- Kč - platba měsíčně - 600,- Kč

3. Možnosti placení
A) Inkaso ze sporožirového účtu (pouze ČESKÁ SPOŘITELNA)
– je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ formulář s číslem našeho účtu a sběrného účtu, variabilním symbolem a další údaje potřebné pro zadání „souhlasu k inkasu"
– je nutné předložit číslo Vašeho účtu

B) Trvalý příkaz
– pro zavedení trvalého příkazu je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ číslo našeho účtu, variabilní symbol a specifický symbol konkrétního strávníka, informaci, k jakému datu platbu zasílat a výši zasílané částky
– je nutné předložit číslo Vašeho účtu
– přeplatky vzniklé odhláškami jsou vyrovnávány jednou za rok převodem na Váš účet, vyúčtování proběhne během července 2014
– u sporožirových účtů nebo souhlasů k inkasu zkontrolujte výši limitu k platbám stravného!

4. Poznámky a upozornění
Strávníci jsou přihlašováni ke stravování na základě prokazatelného zaplacení. Platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději dva pracovní dny před prvním dnem měsíce následujícího.
Všechny odhlášky – nemoc, dovolená nebo jakékoliv jiné přerušení docházky do školy a na oběd (lázně, ozdravovna, dovolená) je nutné odhlásit i ve školní jídelně, buď telefonicky, osobně nebo e-mailem (viz kontakty na školní jídelnu) nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00 hod.
V případě, že chcete dítě odhlásit ze školního stravování, je nutno oznámit to v kanceláři ŠJ (nelze jen přerušit nebo zrušit trvalý příkaz).

Kontakty na školní jídelnu

Kontakty Telefony Email
Astlová Hana
vedoucí ŠJ
286 587 898
773 960 741
vedoucijidelny@zsburesova.cz
Kašprišinová Daniela
hospodářka ŠJ
286 587 748
773 960 744
skolnijidelna@zsburesova.cz

Jídelní lístek
Jídelní lístek si můžete prohlédnout ZDE.

On-line přihlášení do systému

1. Přihlašte se ZDE
2. Výběr jídelny: 3277
3. Do zobrazeného okna zadejte jméno uživatele a heslo
4. Po provedené objednávce stiskněte tlačítko odeslat pro uložení změn