Reminiscenční projekt
"Als Oma klein war"

Během podzimu se děti z obou čtvrtých tříd třikrát sešly se seniory z Domova pro seniory v Ďáblicích. Babičky a dědečkové jim vyprávěly, jaké to bylo, když byli oni malí. Jak se dříve žilo v rodině, jaké to bylo ve škole a jak si hráli s kamarády. Na druhém setkání společně vyráběli koláž ze života své babičky či svého dědečka. Poslední setkání se konalo u nás ve škole, kde děti připravily útulnou kavárničku, napekly koláče, prostřely krásně stoly a babičkám a dědečkům česky i německy prezentovaly, co se o jejich životě dozvěděly. Na závěr jim zazpívaly písničky na přání.

.

Als Oma klein war - 4.AB

V říjnu jsme se připravovali na reminiscenční projekt, tedy na návštěvu babiček a dědečků v domově seniorů v Ďáblicích. Povídali jsme si o tom, jaké to je být starý a jak se ke starým lidem máme chovat. Připravili jsme si otázky, abychom věděli, na co se máme babiček a dědečků ptát.

První návštěva se uskutečnila 21. října 2015, při které jsme se ptali na dětství a rodinu, na školu a koníčky, ale také na to, jak naše babičky a dědečkové trávili Vánoce, když byli ještě malé děti. Vše jsme si pečlivě zapisovali, protože budeme na internetu hledat obrázky, které se k životu babiček a dědečků vztahují. Z nich pak budeme při druhé návštěvě 4. listopadu 2015 vyrábět společně koláže.


Als Oma klein war, výroba koláže - 4.AB

Po rozhovorech s babičkami a dědečky si děti vyhledaly obrázky a fotografie na internetu a 4. litopadu se konala druhá schůzka v domově seniorů v Ďáblicích, při které děti a senioři společně vyráběli koláže o životě babičky či dědečka.


Als Oma klein war - Kavárnička 4.A

Během podzimu se děti z obou čtvrtých tříd třikrát sešly se seniory z Domova pro seniory v Ďáblicích. Babičky a dědečkové jim vyprávěli, jaké to bylo, když byli oni malí. Jak se dříve žilo v rodině, jaké to bylo ve škole, jak si hráli s kamarády a jak to vypadalo o Vánocích.

Na druhém setkání společně vyráběli koláž ze života své babičky či svého dědečka.

Poslední setkání se konalo u nás ve škole, kde děti připravily útulnou kavárničku, napekly koláče, prostřely krásně stoly a babičkám a dědečkům česky i německy prezentovaly, co se o jejich životě dozvěděly. Na závěr jim zazpívaly písničky na přání.

Fotoprezentace z projektu