Dětský klub na naší základní škole

V loňském roce jsme získali grant na podporu zaměstnanosti rodičů. Díky tomu u nás ve škole vznikl Dětský klub, kterýje Vám a Vašim dětem k dispozici každý všední den až do 31.5.2018. Připravujeme pro Vás také příměstské tábory v době prázdnin, které Vám, rodičům, určitě usnadní organizaci péče o dítě.

 Řešení například v těchto případech:

  • Školní družina je pro Vás příliš krátká, pracujete déle? Dítě může zůstat v klubu
  • Nemáte postaráno o smysluplné činnosti v odpoledních hodinách? Dítě si bude v klubu hrát, vyrábět a bavit se se svými vrstevníky
  • Pracujete nepravidelně? Máte později jednání? Nečekanou důležitou činnost? Dítě může docházet do klubu i nepravidelně, zcela podle Vašich potřeb a aktuální situace

Děti využívají klubovou hernu, školní atrium a hřiště. Používají kvalitní hračky a materiály a věnují se jim milé klubové vychovatelky.

Dětský klub je zcela zdarma, ale vzhledem k tomu, že se jedná o projekt na podporu zaměstnanosti, je nutné doložit potvrzení o zaměstnání a vyplnit následující formuláře:

Přihlášky doneste, prosím, do ZŠ přímo paní Švertšalové, u které se rovněž budete do klubu přihlašovat.

V případě dotazů týkajících se těchto formulářů, kontaktujte, prosím, paní Koubovovu Věru na mailu koubova.v@gtmskola.cz
V případě dotazů týkajících se náplně klubu či dalších organizačních dotazů, kontaktujte, prosím, paní Švertšalovou na mailu svertsalova@gtmskola.cz.

Děkuji za spolupráci, věřím, že Vám klub usnadní zorganizovaní péče o Vaše děti a dětem nabídne vhodné volnočasové aktivity a smysluplné trávení času.

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph. D.