Třída 3.A 3A_web.jpg

Třídní učitelka:
Mgr. Daniela Sklenářová / 
sklenarova@gtmskola.cz

Vychovatel:
Dagmar Nepalová / nepalova@gtmskola.cz 

Učitelky němčiny:
ROT - Mgr. Jitka Boučková / bouckova@gtmskola.cz 
GRÜN - Mgr. Lenka Hájková / hajkova@gtmskola.cz
LILA - Mi Jin Park-Assem / parkassem@gtmskola.cz 

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole):
ROT
GRÜN
BLAU

Naše práce a akce ve školním roce 2018/2019