Třída 1.B 1B_web.jpg

Třídní učitelka:
Mgr. Andrea Foltýnová / foltynova@gtmskola.cz

Vychovatelka:
Jiřina Čehovská / cehovska@gtmskola.cz

Učitelky němčiny:
Mgr. Hana Nápravníková / napravnikova@gtmskola.cz
Mgr. Lenka Svobodová / svobodova.lenka@gtmskola.cz
Mi Jin Park-Assem / parkassem@gtmskola.cz 

Rozvrh hodin (rozdělení do skupin obdrží žáci ve škole): ZDE

Naše práce a akce ve školním roce 2018/2019