Školení pedag. pracovníků

Termín konání: 24.2.2015 | 14:30 - 16:00
Místo konání: škola