Školení pedagogů: Seminář ISPOL – hodnocení žáků se SVP

Termín konání: 12.11.2014 | 15:00
Místo konání: ve škole