Zasedání rodičovské rady a schůzky rodičů

Termín konání: 25.4.2018
Místo konání: Škola

15:15 – 4. pedagogická rada – 2.patro
16:30 – setkání zástupců rodičovské rady
17:00 – burza knih v hale školy
17:30 – rodičovské schůzky