Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů

Termín konání: 22.11.2017 | 17:30 - 19:00
Místo konání: Škola

15:15 – 2. pedagogická rada – 2.patro 16:30 – setkání zástupců rodičovské rady – 2.patro_ nj – D7 17:00 – Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b 17:30 – rodičovské schůzky