Zasedání rodičovské rady + Galerie Babí léto + schůzky rodičů

Termín konání: 9.11.2016 | 16:30 - 19:00
Místo konání: Škola

15:15 – 2.pedagogická rada – 2.patro - kuchyňka

16:30 – setkání zástupců rodičovské rady – přízemí učebna nj – D2

17:00 – Galerie Babí léto, hala školy / třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5a + 5b

17:30 – rodičovské schůzky