Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů

Termín konání: 7.9.2016 | 17:30 - 19:00
Místo konání: Škola

Zasedání rodičovské rady 16.30 v učebně D1 v přízemí

Třídní schůzky od 17.30 v kmenových třídách