Prevence sociálně-patologických jevů - 3.B

Termín konání: 26.2.2015
Místo konání: škola