Anežský klášter - 3.A

Termín konání: 10.4.2018
Místo konání: Anežský klášter