Škola v přírodě - 1.AB

Termín konání: 9.6. - 16.6.2018
Místo konání: Zvířetice

Škola v přírodě s plaváním.