Album - C4 - Muzikál "Vorstadtkrokodile" nácvik ve škole