Album - Pirna v Praze - 5.AB

26. - 28. března 2018 nás v Praze navštívily děti ze Friedrich-Schiller Gymnasium z Pirny. Společně jsme absolvovali projekt Touristen auf Vyšehrad, Vyšehrad -Rallye a Zoo-Rallye. To vše v českoněmeckých dvojicích. Děkujeme všem rodičům za ubytování německých dětí.