Album - Mein Monster - 1.AB

Téma Körperteile jsme ve třídách 1ab zakončili malým projektem Mein Monster! Příšery jsme malovali, modelovali a četli jsme si o nich s pomůckou LÜK. Das war lustig!