Porada pedagogického sboru

Termín konání: 1.9.2016 | 11:00
Místo konání: Škola