Zasedání rodičovské rady + schůzky rodičů

Termín konání: 24.1.2018 | 16:30 - 19:00
Místo konání: Škola

15:15 – 2. pedagogická rada – 2.patro 16:30 – setkání zástupců rodičovské rady 17:30 – rodičovské schůzky