Třídní schůzky

Termín konání: 20.4.2016 | 17:30 - 19:00
Místo konání: Škola

Pedagogická rada v 15.15

Rodičovská rada v 16.30

Schůzky rodičů v 17.30