Prevence sociálně-patologických jevů - 5. tř.

Termín konání: 4.2.2015
Místo konání: škola